IKC Kindcentrum Emmerhout te Emmen


IKC Kindcentrum Emmerhout te Emmen
IKC Kindcentrum Emmerhout te Emmen
IKC Kindcentrum Emmerhout te Emmen
IKC Kindcentrum Emmerhout te Emmen
  • Locatie Emmen
  • BVO 3.500 m2
  • Functie Kindcentrum / Onderwijs / Bibliotheek
  • Opgeleverd Opgeleverd (2016)

Projectbeschrijving

BRControls heeft opdracht verkregen van Niemeijer Installatietechniek uit Emmen voor de levering van de Meet en Regelinstallaties voor het project IKC Kindcentrum Emmerhout te Emmen. Tevens heeft Niemeijer Installatietechniek opdracht verstrekt voor MyBuilding van MVComfort voor de exploitatieperiode van 5 jaar voor de Energie en Prestatieborging.

Voor de primaire regelingen is gekozen voor het WebBased systeem van BRControls type BRC45 terwijl lokaal het gebouw worden voorzien van BRControls nareglingen voor de regeling en sturing naverwarmers en VAV boxen op basis van ruimte temperatuur, CO2 en relatief vocht. De primaire luchtbehandelingssystemen zullen op IP basis gekoppeld worden waar eveneens BRControls BRC45 regelingen in worden opgenomen.

Verder zullen er diverse MOD-Bus koppelingen worden gerealiseerd voor de koppelingen met o.a. de warmtepompen en zullen de energie, warmte/koude meters, elektra meters en water meters gekoppeld worden middels een M-Bus.

Voor dit project geldt dat ten behoeve van de werktuigbouwkundige installaties kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) worden vastgelegd. Om deze KPI’s te bewaken, wordt MyBuilding geïmplementeerd. Doel van prestatieborging is de installatie 24 uur per dag, zeven dagen per week te monitoren en op eenvoudige wijze te laten zien of de gestelde KPI’s wel of niet worden gehaald. De volledige implementatie zal door MVComfort gerealiseerd worden.

De gemeente Emmen gaat een nieuw Integraal Kindcentrum realiseren in de wijk Emmerhout. De voorziening dient straks huisvesting te bieden aan twee scholen, kinderopvang en een bibliotheek en zal ca. 3.500 m² bedragen.

LindHorst is in de definitiefase betrokken als huisvestingsadviseur bij het opstellen van zowel het ruimtelijk functioneel als het technisch kwalitatief programma van eisen. De gebruikers zijn in dit traject nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van een gezamenlijke visie en de vertaling naar ruimtelijke eisen. Samenwerking tussen de gebruikers staat in het IKC centraal, de inhoud is leidend in het ontwerp.

Tevens heeft LindHorst de gemeente geadviseerd in de keuze voor een realisatie- en exploitatiemodel. Voor dit project zal de gemeente Emmen als bouwheer en opdrachtgever optreden.

Het ontwerp is van de hand van Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson uit Deventer. Het bouwmanagement wordt verzorgd door LindHorst Huisvestingsadviseurs uit Hoogeveen.

Opdrachtgever: Gemeente Emmen
Adviseur: Ingenieursbureau Enervisie
Bouwmanagement: LindHorst Huisvestingsadviseurs te Hoogeveen
Architect: Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson te Deventer
Installateur WTB: Niemeijer Installatietechniek uit Emmen
BVO: 3.500 m2

 

Terug naar boven