Orionis Walcheren


Orionis Walcheren
Orionis Walcheren
  • Locatie Vlissingen
  • BVO 9000 m2
  • Functie Werken en leren.
  • Opgeleverd Opgeleverd (2014)
  • Bijzonderheden Webgebaseerd gebouwbeheer BRC45 Remote I/O- en individuele naregelingen BRN4, 5 en 12.

Projectbeschrijving

Orionis Walcheren is een werkleerbedrijf. Door middel van inzet in participatieprojecten vergroten klanten hun kansen op werk en deelname aan de maatschappij, waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de WSW tot gevolg. Met de werkprojecten levert Orionis Walcheren tevens een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren.

Orionis Walcheren is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving, schuldhulpverlening op Walcheren, het organiseren van de begeleiding naar werk of participatie, en indien nodig het verstrekken van inkomensvoorzieningen en/of uitkeringen.

 

Terug naar boven