Training voor Service- en TD medewerkers


In deze training gaan we een stap verder dan de basisbediening en er wordt dieper ingegaan op de serviceaspecten welke horen bij een meet- en regelinstallatie.

Er wordt gestart met de volledige uitleg van de mogelijkheden in de BRControls Webservice op serviceniveau. Bijvoorbeeld het aanmaken van extra gebruikers en toegangsrechten, programmeren, exporteren en opschonen van trendgegevens.

Vervolgens wordt een hardware uitleg gegeven over de systeemcontroller BRC46 met de IO modulen en hoe deze te vervangen bij een defect. Afsluitend wordt een uitleg gegeven over de servicetool BRConfig.

  • Duur van de training: 8 uur
  • Prijs per cursist: € 325,00* (inclusief lunch)

De trainingen worden gegeven in het trainingscentrum van BRControls in Zwolle

Trainingsagenda;

  • Woensdag 18-09-2019
  • Dinsdag 03-12-2019
  • Dinsdag 11-02-2020
  • Dinsdag 02-06-2020

Bij 5 of meer personen van hetzelfde bedrijf kan de training ook op een andere datum en eventueel op uw bedrijfslokatie worden verzorgd. Neem hiervoor contact op met uw BRControls accountmanager.

* genoemde prijzen zijn exclusief BTW en dienen voorafgaand aan de training(en) te zijn voldaan

Terug naar boven