Scholencluster Zuidelijke Wandelweg


Scholencluster Zuidelijke Wandelweg
Scholencluster Zuidelijke Wandelweg
  • Opgeleverd In uitvoering (einddatum 2018)

Betrokken partijen

Projectbeschrijving

Missie Kolom
De gemeente Amsterdam streeft naar integrale voorzieningen voor alle kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar: de alles-in-1-school. De alles-in-1-school biedt een hoogwaardig voorschools ontwikkelaanbod, een doorgaande pedagogische en educatieve ontwikkellijn, naschoolse opvang en aandacht voor brede talentontwikkeling en zorg. Op deze school kunnen kinderen samen spelend leren, zijn ouders betrokken en werken vakbekwame pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De alles-in-1-school vraagt erom dat de ruimte in onderwijsgebouwen flexibel kan worden ingezet.

Project
Het doel is op de kavel op de Zuidelijke Wandelweg een scholencluster op te leveren in de zomer van 2018 met de unilocatie SBO voor de Meander en de St. Paulusschool voor 140 leerlingen en een nieuw gestichte PO school op humanistische grondslag voor 336 leerlingen, om te komen tot een alles-in-1-concept van 2,5 tot 12 jaar met integraal passend onderwijs. De meerwaarde ontstaat door samenloop in het onderwijs, huisvesting en exploitatie in een functioneel, toegankelijk, flexibel, veilig, gezond, fris, energiezuinig en toekomstbestendig gebouw met een gezonde exploitatie en een passende aantrekkelijke verbindende buitenruimte, e.e.a. te realiseren binnen de normbudgetten en een slimme financiering van benodigde investeringen in ruimte voor de vroeg- en voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, gymzaal met breder gebruik voor buurt en verenigingen en mogelijkheden voor maatschappelijk gebruik van ruimten. Het totale programma is circa 3.900 m2 bvo.

 

Terug naar boven