BACnet


Missie van BRControlsWat is BACnet?

BACnet (Building Automation and Control Network) is een datacommunicatieprotocol voor gebouwautomatiseringssystemen dat voldoet aan ASHRAE/ANSI Standard 135 en ISO 16484-5. BACnet, opgezet door een consortium van eindgebruikers en fabrikanten, is de enige echt open standaard voor gebouwbeheersystemen.

In de meer dan 500 pagina's tellende protocolspecificatie wordt precies aangegeven hoe een BACnet-systeem moet functioneren. Naast alle regels die nodig zijn voor gegevensuitwisseling tussen systemen, worden de gebruikte methoden en communicatiemedia beschreven, evenals de beschikbare diensten en de manier waarop gegevens moeten worden geïnterpreteerd. Kort gezegd bevat de specificatie de basisregels voor open communicatie tussen verschillende systemen, onafhankelijk van de fabrikant.

BRControlsWaarom BACnet?

BACnet is een volledig open, onafhankelijke standaard. Er worden geen fabrikantafhankelijke chipsets of protocollen gebruikt. Dat is een groot verschil met andere protocollen, zoals LonWorks, waarvoor een fabrikantspecifieke Neuron-chip voor elke regelaar nodig is.

BRControlsWat doet BACnet?

Met BACnet komt een einde aan de frustratie van fabrikantgebonden systemen en krijgen eindgebruikers veel meer keuzemogelijkheden. Sinds jaar en dag streeft BACnet naar volledige interoperabiliteit tussen gebouwbeheersystemen van verschillende fabrikanten. Met het oog hierop heeft de BACnet-commissie een standaard gedefinieerd voor gegevens, beheer en communicatiefuncties in BACnet. Voor de verzending van BACnet-berichten is gekozen voor standaardnetwerktypen, zoals LAN (Local Area Networks).

BRControlsBACnet en BRControls

BRControls levert BACnet-oplossingen voor nieuwe en bestaande projecten, uitgevoerd met BRC-45-systeemcontrollers. Via een BACnet-router kunnen al onze producten communiceren met andere gebouwgebonden installaties. Alle parameters en variabelen in uw installaties worden vertaald naar gestandaardiseerde BACnet-objecten. Zo wordt de continuïteit en compatibiliteit van uw installaties gegarandeerd en hoeft u geen volledig nieuw regelnetwerk te installeren.

BRControlsCitect als SCADA-applicatie (Supervisory Control And Data Acquisition)

Citect is een krachtig softwarepakket dat door BRControls wordt ingezet als onafhankelijke visualisatie- en bedieningsapplicatie. Met deze oplossing kan een totaaloverzicht worden gemaakt van de gegevens uit onderliggende BRC-regelaars en overige apparatuur. De overzichten kunnen volledig aan uw wensen worden aangepast.

Als Citect Integration Partner heeft BRControls een gedegen technische kennis in huis van Citect SCADA en van het BACnet-stuurprogramma dat in Citect beschikbaar is. Dit staat garant voor een succesvolle uitvoering van uw projecten.

BRControlsBACnet: open en onafhankelijk

Communicatie met de technische installatie is via het BACnet-protocol mogelijk. Daarnaast levert BRControls zelf een volledig compatibel BHCP-stuurprogramma voor communicatie met de BRControls-producten. BACnet-communicatie is verder mogelijk via de interne webserver. De keuze is geheel aan u.

BRControlsAfhandeling van storingen

ASAP, een onderdeel van Citect, voorziet in zeer uitgebreide afhandeling van storingen viasms, e-mail, printer, fax of busser.

BRControlsVia het web

Citect is een webprogramma. Dit wil zeggen dat bediening en instelling van de software via een browser mogelijk is, ongeacht waar u zich bevindt.

BRControlsPrijzen

BRControls maakt gebruik van BACnet mogelijk. Onze webinterface voor bediening en visualisatie is standaard in de systeemcontroller opgenomen. U bent dus veel voordeliger uit. In een latere fase is het altijd mogelijk om de software via BACnet aan een onafhankelijke visualisatietool te koppelen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Terug naar boven